Boligprosjektet med det grønne hjertet

For et uteområde! Nesten 10 mål er satt av til landskapsarkitektene og anleggsgartnerne som skal skape Mitt Hillevågs grønne hjerte. I praksis innebærer denne fine satsingen på utvikling av et stort og innholdsrikt grønt fellesområde at du kan få en av byens største parker like utenfor din nye leilighet. Gled deg!

Natur tilbake til bydelen

For å kunne leve det gode liv, må vi føle oss trygge, trives der vi bor, tenke positive tanker og glede oss over de små tingene i hverdagen. Som det å nyte en kopp kaffe i grønne omgivelser.

Med en grønn oase som hjertet i Mitt Hillevåg, håper vi alle de fine egenskapene med det grønne kommer deg til gode.

Det gode liv i en hageleilighet

Parken får hele 10 hageleiligheter over to etasjer. Det betyr ikke bare utsikt mot det grønne, men også at du kan få din egen hage som grenser mot det flotte uteområdet. Hva med å invitere en ny, god nabo til grilling, kaffe og en god latter?

Hovedtanker for det grønne fellesområdet:

Hillevågs nye, grønne hjerte skal fremstå som en urban liten skog med ulike typer høystammede, raskt- og seintvoksende trær samt lysninger. Tanken er å plante varierte skogstrær som furu, rogn, or, selje, bøk og eik. Terrenget formes med høydedrag og forsenkninger, åpne gressflater til frilek og blomstereng. Parkrommet skal fungere som skjerming mot innsyn og tilbyr alle utsikt til det grønne. 

Sentralt gjennom parkrommet planlegges det en hovedgangvei som forbinder nordlig med sørlig adkomst. Tydelig markerte adkomstplasser leder inn til parkrommet med møteplasser og oppholdssoner av ulik størrelse og karakter. Terrengmodellering og buskplantning brukes bevisst for å skjerme mot vind. Kvartals- og sandlekeplasser kommer også.